)

Ibiškování

 

KDO NEZNÁ SVOJI HISTORII,NEZNÁ ANI BUDOUCNOST.

 

Co nám ve škole zamlčeli...

a myslím,že by si tyto články měl každý přečíst -

 www.slovanstvi.cz 

Zkáza velké Tartarie 

 

 

 

 

Naši předkové v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a svým způsobem dokonalého - a to v době, kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.

Více zde:  http://mm2.slovanskakosile.cz/domains/mm2.slovanskakosile.cz/

 

 

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/utajena-historia-rusov-a-slovanov

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/preco-nas-zabijaju-preco-idu-po-nas

 

 

 

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/vodca-chabadu-mesias-menachem-mendel-schneerson-o-svojich-planoch-na-znicenie-ukrajiny-a-ruska-a-na-znicenie-otrokov -

 

1. Naša špeciálna taktika boja proti Slovanom je tajná znalosť, pre svoju exkluzivitu obmedzená na bohom vyvolený národ. Hlavnú zbraň boja nasmerujeme proti Slovanom, s výnimkou renegátov, „zosobášených“ so Židmi spoločnými záujmami. Pravda, všetci títo „s nami zosobášení“ budú z našej spoločnosti stiahnutí, len čo ich využijeme pre svoje ciele.

Slovania, a medzi nimi aj Rusi – sú najnepoddajnejší ľudia na svete. Slovania sú nepoddajní v dôsledku svojich psychologických a intelektuálnych schopností, vytvorených mnohými generáciami predkov. Tieto gény nie je možné zmeniť. Slovan, Rus, sa dá zničiť, ale nikdy nie podmaniť. Preto toto semeno podlieha likvidácii a spočiatku aj prudkému zníženiu ich počtu.

2. Naše metódy dobývania vôbec nebudú vojenské, ale ideologické a ekonomické, s využitím silových štruktúr, vyzbrojených najmodernejšími typmi výzbroje na fyzické potlačenie vzbury s ešte väčšou krutosťou, ako to bolo v októbri 1993 pri zastrelení Najvyššej rady sovietskeho Ruska.

Najskôr rozdelíme slovanské národy (300 miliónov, z toho polovica Rusov) na malé krajiny so slabými a prerušenými väzbami. Na to použijeme našu starú metódu: Rozdeľuj a panuj. Budeme sa snažiť postaviť tieto krajiny proti sebe a vtiahnuť ich do občianskych vojen v záujme vzájomného zničenia.

Ukrajinci si budú myslieť, že bojujú proti expanzívnemu Rusku a bojujú za svoju nezávislosť. Budú si myslieť, že konečne získali slobodu, zatiaľ čo sa stanú úplne podmanenými nami.
To isté si budú myslieť aj Rusi, akoby hájili svoje národné záujmy, aby sa im vrátili ich pozemky, ktoré im boli „nezákonne“ odobraté, a tak ďalej.

To všetko budeme robiť pod rúškom rôznych suverenít, boja za ich národné ideály. Zároveň nedáme žiadnej zo strán možnosť sebaurčenia na základe národných hodnôt a tradícií.

V tejto vojne hlupákov sa slovanské debilné stádo bude oslabovať a posilňovať nás, hlavných kontrolórov chaosu, predstierajúcich, že stojíme bokom, nielen bez účasti na krvavých udalostiach, ale aj bez zapojenia.

Navyše sa budeme plne chrániť. Vo vedomí slovanských hlupákov (nezasvätených) založíme také stereotypy myslenia, v ktorých sa svetový „antisemitizmus“ stane tým najstrašnejším slovom. Slovo „Žid“ by sa vyslovovalo šepotom.

Budeme strašiť dobytok niekoľkými súdnymi prípadmi (napríklad procesom s antisemitom Ostašvilim, po ktorom bude nasledovať jeho likvidácia) a inými metódami (rozhlas, televízia – desivé filmy, napríklad pomsta izraelských superšpiónov Mossadu za zabíjanie Židov). Budeme strašiť dobytok tak, že Židom nespadne z hlavy ani vlas, zatiaľ čo Slovanov budeme strieľať v húfoch, ničiť ich po tisícoch – na hraniciach, kde Židia neslúžia v mierových silách, prostredníctvom teroristických činov a prostredníctvom kriminálnych a profesionálnych vrážd [ako napríklad činy teroristov v škole v Beslane, ktoré si vyžiadali stovky obetí, v moskovskom metre a podobne].

3. Hlúpi Slovania si neuvedomujú, že najhorší fašisti sú tí, ktorí nikdy a nikde nehlásajú fašizmus nahlas, ale naopak, všetko organizujú údajne podľa najdemokratickejších noriem. Naopak, zo samotného slova „fašista“ urobíme sprosté slovo.

Každý sa bude báť, že mu túto nálepku prilepíme. Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným. Heslo „internacionalizmus“ je zastarané a už nefunguje tak ako predtým. Nahradíme ho „univerzálnymi ľudskými hodnotami“, čo je to isté.
Nedovolíme, aby sa vyvíjal akýkoľvek nacionalizmus. A ohňom a mečom zničíme všetky nacionalistické hnutia, ktoré sa snažia vyviesť ľudí z nášho diktátu, ako sa to stalo v Gruzínsku, Arménsku a Srbsku. Namiesto toho zabezpečíme plný rozkvet nášho nacionalizmu – sionizmu, a presnejšie: Židovský fašizmus, ktorý je vo svojej skrytosti a moci superfašizmom.

Nie nadarmo Valné zhromaždenie OSN v roku 1975 prijalo rezolúciu, ktorá definovala sionizmus ako najzjavnejšiu „formu rasizmu a rasovej diskriminácie“, ale v roku 1992 túto rezolúciu zrušilo, pretože sme triumfálne pochodovali po celej planéte. Z OSN sme si urobili zbraň na dosiahnutie našich cieľov, ktorými je uchopenie moci nad „všetkými kráľovstvami a národmi“.

4. Pripravíme slovanské obyvateľstvo o jeho národnú elitu, ktorá určuje vývoj udalostí a napredovanie krajiny a v konečnom dôsledku aj celý beh dejín. Aby sme to dosiahli, znížime úroveň ich vzdelania – v najbližších piatich rokoch zatvoríme polovicu ich univerzít a na druhej polovici sa budeme vzdelávať my.

Pustíme tam Arménov, Čečencov, Cigánov a ďalších. Budeme pracovať na tom, aby vo vládach slovanských krajín bolo čo najmenej pôvodných obyvateľov, ktorých nahradí naša židovská elita.

V masmédiách – rozhlase, televízii, tlači, umení, literatúre, divadle, kine – budeme postupne vytláčať národnostný personál a nahrádzať ho naším personálom alebo v krajnom prípade kozmopolitným personálom.

Uskutočníme reformu vo vzdelávaní a obmedzíme výučbu predmetov, ktoré posilňujú a systematizujú myšlienkový proces v ľavej a pravej mozgovej hemisfére:

a) jazyk a literatúra,
b) fyzika a matematika.

Čo sa týka histórie, nie je čo povedať. Dáme dobytku naše vlastné dejiny a ukážeme, že celý ľudský vývoj smeroval k uznaniu Bohom vyvoleného národa Židov za pánov celého sveta.

Namiesto národných hodnôt vám dáme balalajkovské vlastenectvo a opojné slzy. Naším cieľom je nahradiť slovanskú elitu našou vlastnou elitou. Nedovolíme rozvoj vedy v slovanských krajinách. Jadro vedcov (akadémia vied) bude pozostávať z našich ľudí.

Nepovolíme žiadne high-tech odvetvia, čo povedie k úplnému kolapsu priemyslu. Obmedzíme ho na výrobu nevyhnutných predmetov pre obmedzený kontingent otrokov, ktorí nám budú vyrábať suroviny.

Medzi občanmi je veľa inžinierov, kvalifikovaných robotníkov a učiteľov. Vytvoríme im také podmienky na prežitie (žiadna práca, vysoké nájomné, vysoké náklady na komunálne služby, dopravu atď.), že budú sami utekať do odľahlých dedín na severe, kam teraz utekajú Rusi z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Mysleli by si, že by sa im mohlo ľahšie žiť lepšie. V skutočnosti však aj toto bude podvod.

Skorumpuj mládež a urob z nej zvrhlíkov – a získaš národ! To je naše heslo. Pripravíme vašu spoločnosť o mladých ľudí, znehodnotíme ju sexom, rockovou hudbou, násilím, alkoholom, fajčením, drogami, čiže pripravíme vašu spoločnosť o budúcnosť. Zaútočíme na rodinu, zničíme ju, znížime pôrodnosť.

Hitler bol hlúpy chlapec. Konal priamo a otvorene. A bola to nesmierne ťažká práca – upaľovať, strieľať, pochovávať milióny a podobne. Zanechal za sebou krvavé stopy. My konáme šikovnejšie: nezanecháme žiadne stopy. Znížte pôrodnosť aspoň o polovicu – a zabijete 2 – 3 milióny Rusov ročne bez akejkoľvek fyzickej námahy. Nepotrebujeme pece, muníciu a hroby. A nezostanú žiadne stopy. Nerodia sa – nikto nie je vinný.

Vytvoríme lepšie podmienky pre život zločincov ako pre pracujúci dobytok. Budeme prepúšťať zločincov z väzníc, takže bude viac vrážd, lúpeží, nestability. Amnestia sa bude týkať len zlodejov a vrahov – skrátka všetkých okrem tých, ktorí boli odsúdení za „podnecovanie k národnostnej nenávisti“, čo je vlastne zákon proti antisemitizmu.

Medzi ľuďmi zasejem strach. Dobytok sa bude báť o svoj život, ktorý nebude mať žiadnu cenu. Budú sa báť o pracovné miesto, ktoré im môžeme kedykoľvek vziať. Budú sa báť o budúcnosť svojich … Budeme vládnuť pomocou strachu.

5. Tieto veľkolepé ciele sa budú realizovať v niekoľkých etapách. Už 85 % kontinentálneho šelfu Severného ľadového oceánu sa ocitlo v našich rukách vďaka zmätočným dohodám, ktoré boli podpísané za Gorbačova a Jeľcina a ktoré sa ľuďom nevysvetľujú (široká verejnosť o nich zatiaľ nevie).

V južnom Rusku žije už pol milióna Arménov. To je naša výhra. Najprv za účelom klamstva vyhlásime Arménsku republiku na Kubáni. Potom ju, vyháňajúc kozákov, premeníme na Chazáriu – Izrael. Pomôže nám to, že kozáci sú neustále opití, milujú moc a sú pripravení o túto moc bojovať medzi sebou.

Stále však existuje štruktúrovaná organizácia – pravoslávny klérus. Pošleme tam členov nášho židovského kléru, ktorí sa stanú ruskými pravoslávnymi kňazmi. Talmud im dovoľuje vykonávať rituály iných náboženstiev, pričom si hlboko vo svojom vnútri zachovávajú neporušené židovstvo.

Ostatných podplatíme. A tých, ktorí sa nám nepodriadia, zničíme. Rusi už nemajú viac či menej organizované štruktúry a dobytok sa nedokáže zjednotiť a založiť ich, pretože ruský dobytok sa už opil a zdegradoval a nie je schopný sa štruktúrovať.

V minulom storočí Spojené štáty odkúpili Aljašku od Ruska. V 21. storočí USA kúpia celú Sibír vrátane sibírskeho územia medzi riekou Jenisej na západe a Tichým oceánom na východe a hranicou Číny, medzi Severným ľadovým oceánom na severe a Mongolskom a Severnou Kóreou na juhu. Tieto územia sú dvakrát väčšie ako územie Spojených štátov. Aker pôdy sa bude kupovať už za 1 000 dolárov a za celú Sibír USA zaplatia 3 bilióny dolárov počas 20 rokov. Ročné platby budú predstavovať 200 miliónov dolárov, z ktorých polovica sa vynaloží na nákup tovaru v Spojených štátoch .
Sibírčania by sa museli podriadiť cudziemu vplyvu, zatiaľ čo USA vyzerajú krajšie ako ázijskí susedia. Nakoniec, Vladivostok je bližšie k Los Angeles ako k Moskve…

6. Pre všetky tieto pre nás prvoradé aktivity dáme monarchiu slovanskému dobytku pod rúškom „demokratického prechodu“. Každý v stáde dostane bábkového prezidenta. A čím viac lesku, hluku, pompy, tým lepšie! Monarchia je dobrá v tom zmysle, že všetku energiu más usmerňuje do píšťalky. Monarcha odvedie pozornosť stáda od našej tajnej aktívnej práce na štruktúrovaní obyvateľstva podľa systému, ktorý je pre nás potrebný. Prezident je zástena, zdanlivo volená ľudovým hlasovaním (a volebné procedúry sfalšujeme tak, aby sa zdali, že všetko bude legitímne), a my budeme všetky naše potrebné záležitosti vykonávať spoza tejto zásteny. Prezident bude vybavený neobmedzenými právomocami.

Prostredníctvom zmien na najvyšších postoch v bezpečnostných agentúrach bude tento prezident na posty v bezpečnostných agentúrach menovať našich ľudí. Armáda, všetky národné bezpečnostné agentúry a všetky druhy špeciálnych jednotiek budú priamo podriadené prezidentovi. A to znamená, že budú podriadené nám. My budeme mať v rukách len nitky, ktoré sú pripojené k rukám prezidenta. A za tieto nitky budeme ťahať tak, ako to bude potrebné na realizáciu nášho veľkolepého plánu dobytia všetkých kmeňov a kráľovstiev, ich podriadenia nášmu nadradenému národu, vyvolenému Bohom Izraela.

7. Ale najdôležitejšie sú peniaze. Peniaze robia všetko. Peniaze sú moc. Peniaze sú sila. Človek s peniazmi má zbrane, najmodernejšie zbrane a armádu žoldnierov. Peniaze vlastnia médiá, ktoré klamú miliardy ľudského dobytka. Peniaze podplácajú ľudí, ktorých potrebujeme. Peniaze likvidujú tých, ktorí sa nám nepodriadia. Peniaze bombardujú tých, ktorí nám vzdorujú – Iračanov, Srbov a v budúcnosti aj Rusov. O všetkom rozhoduje kapitál a prevzatie moci. V akumulácii kapitálu a preberaní moci sa cvičíme už viac ako tri tisícročia a nikto nás v tom neporazí. Vy [dobytok] nemáte peniaze. Vy [dobytok] nemáte moc. A vy [dobytok] nikdy nebudete mať peniaze a moc. My vám peniaze a moc nedáme!

Nesmierne vás nenávidíme! Táto nenávisť nám dáva silu, aby sme sa vám mohli očarujúco usmievať do tváre. Naša nenávisť nám dáva silu získať si vašu dôveru a ovládať vás [dobytok] pod zámienkou „starostlivosti“ o vás a vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá, ktoré by sa nikdy nenarodili.

Vy (stádo) ste odsúdení na zánik. A kým nepochopíte túto jednoduchú pravdu, pokiaľ nám budete naďalej klásť odpor, budete bití viac, ako sa patrí. Ak nás budete poslúchať, zostane vás 65 – 70 miliónov, v opačnom prípade 40 – 45 miliónov (v Rusku).

Teraz je pre nás najdôležitejšie, aby sme vydržali aspoň ďalšie 2-3 roky. Potom pre nás v tejto krajine (Ukrajina a Rusko) nebudú žiadne problémy. Vytvoríme také ochranné prostriedky, že nikto z vás sa nám nebude môcť postaviť. Vieme a tajne kontrolujeme všetko, čo bude. A nikto nás nemôže zastaviť!

8. Svetové zásoby priemyselných surovín sú vyčerpané a začiatkom budúceho tisícročia „západná spoločnosť“ nebude schopná udržať súčasnú úroveň spotreby bez doplnenia z nových zdrojov – koloniálnych krajín-donorov. Preto sú naše snahy teraz zamerané na Rusko s dvojakým cieľom: po prvé – likvidácia najmocnejšieho a najnezávislejšieho impéria, ktoré zaberá jednu šestinu Zeme. Druhým je získanie jeho bohatstva, ktoré tvorí 60 – 70 % celkových svetových zásob surovín a 75 – 80 % otvorených svetových zásob ropy a zemného plynu, ktoré sú sústredené na Sibíri a v kontinentálnom šelfe Severného ľadového oceánu.

9. Planéta je vystavená intenzívnemu globálnemu otepľovaniu. Púšť sa posúva na sever rýchlosťou 10 km za rok, odvodňovanie pôdy je 25 m za rok. Už dnes sa antické centrá sveta – Atény, Rím a predovšetkým Jeruzalem (Izrael) nachádzajú v zóne umelého zavlažovania. O 20 – 30 rokov budeme musieť uvažovať o presťahovaní obrovských más civilizovaných národov na sever od ich súčasného sídla. Dovtedy bude mať Kubáň v Rostovskej oblasti a Ukrajina nádherné subtropické podnebie a sever Ukrajiny bude mať podnebie Kaukazu.

BM : tu sa chazarský fašista riadne sekol. To znamená, že sionistickí chazari nie sú neomylní a preto sa dajú poraziť!

Pri pohľade do histórie treba priznať, že tieto krajiny sú starobylými predkami židovskej Chazárie, teda Izraela, ktorého sa v 10. storočí zmocnila Kyjevská Rus (starobylý štát Ruska s hlavným mestom v Kyjeve). Slovania sú na týchto územiach dočasnými hosťami a podliehajú vysťahovaniu. Toto územie si vrátime a na týchto úrodných pôdach vybudujeme Veľkú Chazáriu – židovský štát – rovnakým spôsobom, ako sme pred 50 rokmi vytvorili Izrael a vytlačili z neho Palestínčanov. Izraelčania sa sem čiastočne presťahujú a my slovanský dobytok vyženieme ďaleko na sever, za Moskvu. Vznikne malé severné územie, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – rezervácia, ako sú indiánske rezervácie v Amerike.

  

Boj proti Slovanům v roce 1147 a dopad  - Nikolai Gratsiansky, "Otázky dějin".

http://peshera.org/khrono/khrono-03_13.html#02

 

 

Čím dál víc zjišťuji ,že naše dějiny byly jiné, než jak nám říkali ve škole,

takže Cyril a Metoděj  - 

Valerij Alexejevič Čudinov se narodil v roce 1942, je profesorem na katedře dějin kultury na Státní Akademii Slovanských kultur, doktorem filosofických věd. V roce 1967 ukončil Fyzikální fakultu Moskevské státní university, hovoří německy a anglicky. Zveřejnil více než 120 publikaci. Mezi jeho vědecké zájmy patří slovanská mytologie a paleografie (pomocná historická věda o lokalizaci a interpretaci starých písemných památek). Od roku 2002 je předsedou Komise pro historii kultury Staré Rusi, Rady pro historií pfi Prezidiu Ruské akademie véd. Poslední monografie: „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", 2004, 619 str., „Runice a tajemství archeologie Rusi", 2003, 425 str.. „Záhady slovanského písemnictví", 2002, 527 str. Hlavni úspěchy: Dešifroval slovanské předcyrilovské písmo - runici (rozuměj runovou fonetickou abecedu) a pročetl a vyložil k dnešnímu dni více než 2 000 nápisů. Dokázal přítomnost tří imanent-ních druhů písemnictví u slovanských národů - cyrilice, hlaholice a runice. Existence tri druhů písemnictví u slovanských národů je bezprecedentním jevem v dějinách kultury a poukazuje na vysokou úroveň duchovni kultury Slovanů v minulosti. Objevil, že v runici byly napsány tajné nápisy na mnohých obrázcích německých knih, vyvozuje, že starý slovanský jazyk byl sakrálním jazykem Evropy. Dokázal, že Cyril vytvořil cyrilici zkombinováním abecedy Slovanů, existující mnoho tisíciletí, s řeckou alfabetou, čímž fakticky „legalizoval" slovanské písemnictví. To umožnilo překlad křesťanských textů z řečtiny, při uchováni jejich sakrálního smyslu. Byly nalezeny tajné sakrální nápisy ve slovanské runici jak na řeckých středověkých ikonách (V-X stol.), tak i na starořeckých vázách (VI-II stol. př. ni). Byly nalezeny také nápisy starších epoch až do paleolitu. Jejich čtení osvětluje historií rozvoje slovanské mytologie a kultury za posledních 30 000 let. Při studiu četných kultovních objektů autor nalezl údaje o přítomnosti slovanské kultury v prostoru od břehů Portugalska až do zauralského Arkaimu, a v čase (od neolitu až do první poloviny 17 stol.), což vyústilo do senzačního závěru: evropská kultura je slovanskou kulturou a Eurasie je Ruskem. Opřeme-li se o výzkumy, které Čudinov popsal v knize „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", sám se nabízí nesporný závěr, že praslovanština je jedním z nejstarších jazyků na světě a jedním ze stěžejních sloupů všech jazyků. Výsledky těchto výzkumů je možné bez jakéhokoli zveličování nazvat senzačními a schopnými v jádru změnit současné představy o dějinách eurasřjských zemí a vlivu kultury Slovanů na celoevropskou kulturu (a tím i na celosvětovou civilizaci).

 https://1url.cz/qMpkL

 

 


Děje říše velkomoravské, od počátku až do rozpadu jejího léta páně 907


Více zde:  https://1url.cz/uMpV7    , https://1url.cz/YMpkt

 

 

 

O SLOVANECH ÚPLNĚ JINAK - surprise

 

http://www.tartaria.sk/uvod

http://www.tartaria.sk/vedy-a-viera/vedy/velesova-kniha

http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/dejiny/historia-slovanov

http://www.tissa.cz/forum/Slovani.pdf

http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/esoterika/97-slovanske-feng-uej

http://documents.tips/documents/antonin-horak-o-slovanech-uplne-jinak-co-nebylo-o-slovanech-dosud-znamopdf.html

http://www.zvedavec.org/klasika2009/01/2979-o-slovanech-uplne-jinak.htm

http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/historie/597-velesova-kniha-stala-zahada

http://www.tartaria.sk/vedy-a-viera/vedy/staroslovienske-celitestvo

 http://slovanskakultura.cz/index.php/symbolika/25-slovanske-symboly

http://www.suenee.cz/listina-alexandra-makedonskeho-slovanum/ 

https://sites.google.com/view/pramenzivy/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka

https://www.slavica.sk/galeria/slovanske-symboly

 

http://genocid.net/

 https://1url.cz/UM4sE

 

https://atlara.wordpress.com/2012/10/11/znaky-na-slovanske-keramice/

 

http://www.slovanskakosile.cz/o-slovanskych-dejinach/

 

 

https://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie  !

  

 

 Houstonský a Harvardský  projekt - 

 

 Západ chce komplexně zlikvidovat slovanský svět, a za tím účelem rozpoutává v Evropě války.Začátkem 80. let minulého století sovětský KGB narazil na existenci takzvaného Harvardského projektu. Jednalo se o plán Anglosasů na zničení Slovanů, především Rusů a Srbů, a sice prostřednictvím rozložení SSSR a zničení sociálního systému vydovaného komunistickou stranou. Ve třetí části Harvardského projektu (Závěru) je řeč o zničení postsovětského Ruska a uloupení jeho bohatství. Ale to ještě není všechno. Po Harvardském projektu se objevil Houstonský projekt, orientovaný výlučně na Rusko. Západ plánoval rozdrobit Rusko na nevelké státečky. Otevřeně se při tom říká, že Sibiř by připadla pod kontrolu USA, severozápad Ruska pod kontrolu Německa, jih a Povolží pod kontrolu Turecka a Dálný východ pod kontrolu Japonska.

Zvláštní pozornost se v Houstonském projektu věnovala Slovanům, přesněji jejich úplnému vyhubení, nezávisle na národnosti. Jednalo se o doslovné zničení 300 milionů Slovanů prostřednictvím rozpoutávání bratrovražedných válek podobných těm, které zuřily na území bývalé Jugoslávie. Zde je citát z Harvardského projektu: «Ukrajinci se budou domnívat, že tím, že válčí proti Rusku, bojují za svou nezávislost, a že nakonec dosáhnou svobodu. Fakticky se ale dostanou do naprosté závislosti na nás. Stejně tak Rusové. Všechno se bude provádět pod pláštíkem získání suverenity, boje za vlastní zájmy a národní ideály. My však žádné ze stran nedovolíme dosažení sebeurčení na základě národních  hodnot a tradic. V této válce se budou slovanští hlupáci vzájemně oslabovat, a posilovat nás.» Dále autoři píší: «Dobře víme, že nacionalismus upevňuje národ a posiluje ho. Internacionalistická hesla zastarala a nepřinášejí plody. Nahradíme je všeobecně lidskými hodnotami, což je totéž. Nedovolíme ani nacionalismus, ani rozvoj národních hnutí, která by se chtěla zbavit našeho diktátu. Zničíme je, jak už jsme to udělali v Jugoslávii, v Srbsku, v Iráku…»

V uvedených projektech se o Slovanech hovoří jako o nepokorných, a speciálně se vyzdvihují Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a Srbové. Kromě války jako prostředku na zničení Slovanů, především Rusů, přijdou k uplatnění i klimatické zbraně. Pomocí nich donutí Slovany se stěhovat a mísit se s jinými národy, to jest udělat kříž za vlastní existencí.

Že nás naši takzvaní západní přátelé, byli schopni takovýmto způsobem

oklamat je jen naše vina. Vždyť přece již v evangeliích se jasně píše:

Dávejte si pozor na všechny, kteří k vám budou přicházet jako beránci, ale ve skutečnosti jsou to draví vlci.

 

a více v článku ZDE 

 

 


Historie Slovanů - 

výňatek z článku - 

Na rozdíl od „západní mentality“ dobývání, zotročování, ovládání a parazitování, se liší slovanské národy schopností žít v míru, z vlastní produkce, práce a umu vlastního obyvatelstva. Avšak aby slovanské národy přežily, musely se v blízkosti výbojných sousedů alespoň částečně přizpůsobit.

Slovanské národy umí přežít bez expanze, výbojů a parazitování na bohatství poražených, a takto prokazují svou přirozenou životaschopnost, bez potřeby žít na cizí účet.

Zotročení a zničení Slovanů se projevuje prostřednictvím vládnoucích elit Západu, jako například projekt transatlantické civilizace, Harvardský a Houstonský projekt, Kalergiho plán výměny obyvatelstva v EU, což v současné době je prezentováno zámořskou migrací do Evropy za účel likvidace celé bílé rasy.

celý článek  ZDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
kniha-

http://knihy.hledajici.cz/detail.php?id=16206&action=kniha

 

 


 

 

Velikaja Tartaria (podle Nikolaje a Světlany Levašov,zcela jiná historie Slovanů,než jak je nám podsouváno- 

https://rutube.ru/video/646e07d763b5785650ce0ed90ace2b80/?ref=logo&bmstart=0

 

 

 

Pravé důvody,proč nás -Slovany,chtějí zlikvidovat ! 

https://1url.cz/oMCBb

 


 

 

Zakázaná historie Slovanů 1.

 

Zakázaná historie Slovanů 2.

 

 

 
JE ČEST BÝT SLOVANEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLOVANÉ

 

 

 

 Poslání Českého národa 1.

 

 

 


 

ŘÍZENÁ LIKVIDACE SLOVANŮ,OČKOVÁNÍM - 

 
 
 

 

 

Slovansko-Árijské Védy 1.část

 

 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
 

 

 

Tajemství slovanské civilizace 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
Flag Counter

 

 

 

Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo
Žádná data nebo nastavení...